Analize

Ce salarii au fost în transporturi în ultimul an

Angajații din transporturi au salarii mult sub media salariului mediu net pe economie. Cu toate acestea, noi suntem coloana vertebrală a economiei românești pentru că fără transporturi nu ar exista comerț și nici o altă ramură importantă generatoare de PIB.

Ultimele date statistice ale Institutului Național de Statistică arată că, în luna august a acestui an, salariul mediu din transporturi de abia dacă depășea 3.000 de lei, mai exact 3.043 de lei.

Totodată, câştigul salarial mediu nominal net pe economie a fost 3.487 lei, în scădere faţă de luna precedentă, cu 58 lei. La o simplă comparație se poate observa că, diferența dintre media pe economie și media pe transporturi este de circa 450 de lei.

Pe de altă parte, salariul mediu în administrație publică este de 5.044 de lei, adică mai mare cu 2.000 de lei decât în transporturi. 

Ce salarii au fost în transporturi în 2020 și 2021

Cum au evoluat salariile în restul economiei

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8.377 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1957 lei).

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,5%.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 20,9% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
 • între 10,5% și 11,5% în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;
 • între 5,0% și 7,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, tranzacţii imobiliare, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor textile, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, alte activităţi industriale n.c.a.;
 • între 3,0% și 4,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea echipamentelor electrice, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de poștă şi de curier, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 8,2% în alte activităţi extractive;
 • între 3,0% și 5,0% în extracţia minereurilor metalifere, activităţi de servicii anexe extracţiei, industria metalurgică,
  transporturi pe apă, transporturi aeriene, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
  farmaceutice;
 • între 2,0% și 3,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, hoteluri şi restaurante, activităţi de spectacole,
  culturale şi recreative.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (premii trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna august au fost mai mari comparativ cu luna iulie, ca urmare a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), reluării activității anumitor agenți economici, cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.